Lux Kiinteistönvälitys Oy:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tässä rekisteriselosteessa on kuvattu miten Lux Kiinteistönvälitys Oy käsittelee verkkosivujensa kautta kerättyjä henkilötietoja. Rekisteriseloste on voimassa 1.6.2020 alkaen.

Rekisterinpitäjä

Lux Kiinteistönvälitys Oy
Y-tunnus: 3134324-1
Lumpyynkatu 7
60200 Seinäjoki

Lux Kiinteistönvälitys Oy:n rekisteriasioita hoitaa tietosuojavastaava Johanna Korpela, puh 050 571 9394, johanna.korpela@luxlkv.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lux Kiinteistönvälitys Oy kerää sivuillaan henkilötietoja omia markkinointitarkoituksiaan varten. Henkilötietojen keräyksen tarkempi käyttötarkoitus on eritelty lomakkeissa, joissa henkilötietoja kerätään. Henkilötietoja ei käytetä muihin kuin näihin eriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötietojen laatu riippuu markkinointikampanjasta. Yleisimmin kerättyjä tietoja ovat henkilön etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityksen nimi. Säilytämme kaikki henkilötiedot, joita kysymme sivuillamme olevissa lomakkeissa.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Lux Kiinteistönvälitys Oy noudattaa toiminnassaan johtavia tietosuojakäytänteitä. Henkilötiedot kerätään suojatun SSL-yhteyden kautta ja varastoidaan salattuihin tietokantoihin. Lux Kiinteistönvälitys Oy omilla tietokoneilla on asianmukaiset palomuurit, internet-yhteytemme on salattu, käytämme ainoastaan vahvoja salasanoja emmekä lähetä henkilötietoja koskaan salaamattomien yhteyksien kautta.

Varmistamme, että henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt. Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

Henkilötietojen luovutukset

Lux Kiinteistönvälitys Oy luovuttaa henkilötietoja vain palveluntarjoajilleen sovitun palvelun tarjoamiseksi sen edellyttämässä laajuudessa. Esimerkiksi analytiikkatarkoituksia varten kerättyjen evästeiden tiedot siirtyvät Google Analytics -palveluun, joten Googlella on pääsy näihin tietoihin. Näissä tilanteissa Lux Kiinteistönvälitys Oy toimii rekisterinpitäjänä ja Google palveluntarjoajan roolinsa mukaisesti henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietojen säilytysaika

Markkinointitarkoituksia varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään viisi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan pysyvästi Lux Kiinteistönvälitys Oy:n järjestelmistä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Lux Kiinteistönvälitys Oy:ltä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Järjestelmiimme tallennettuja aineistoja ei voi teknisistä syistä vaatia siirrettäväksi suoraan rekisterinpitäjältä toisen palveluntarjoajan järjestelmään. Toimitamme aineiston kuitenkin sähköisessä muodossa rekisteröidylle itselleen.

Henkilötietoja koskevat pyynnöt voi osoittaa Lux Kiinteistönvälitys Oy:n tietosuojavastaavalle Johanna Korpelalle, puh 050 571 9394, johanna.korpela@luxlkv.fi..